KindergeldKindergeld to gwóźdź projektu Zus auf wiedersehen więc postanowiliśmy mu poświęcić osobną zakładkę.

Dla kogo Kindergeld

Prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech

 

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech, to jeden z rodziców powinien pracować w Niemczech lub prowadzić w Niemczech działalność gospodarczą.

Prawo do pobierana Kindergeld posiadają pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w Niemczech, polscy pracownicy oddelegowani do Niemiec, właściciele niemieckiej działalności gospodarczej Gewerbe, właściciele polskiej firmy działającej w Niemczech oraz rodzice ubezpieczeni w Polsce, a pracujący w Niemczech.

Niemiecki zasiłek rodzinny został przewidziany dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 lat, bądź dzieci starsze i pełnoletnie, które podejmują naukę. W przypadku dzieci pełnoletnich można w określonych ustawą przypadkach ubiegać się o świadczenia na dzieci, ale dzieci pełnoletnie muszą koniecznie kształcić się. Oprócz obowiązku nauki dzieci nie mogą mieć także więcej niż 25 lat.

Kindergeld (zasiłek rodzinny) wypłacany jest w Niemczech na dzieci, które:
• mają mniej niż 18 lat
• są starsze niż 18 lat, ale uczą się (granica wieku: do 25 lat)
• są starsze niż 18 lat i nie uczą się, ale poszukują pracy (granica wieku: do 21 lat)
• mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy

Kindergeld przysługuje także na dzieci, które mieszkają w Polsce. Gdy dziecko jest pełnoletnie (do 25 lat) i mieszka oraz studiuje w Polsce, to rodzicom także przysługuje na to dziecko Kindergeld.

Kindergeld w 2017 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. W 2017 roku po niewielkiej podwyżce (o 2€) kwoty zasiłku kształtują się następująco:

192 euro na pierwsze i drugie dziecko
198 euro na trzecie dziecko
223 euro na każde kolejne dziecko