Podstawa PrawnaOd 1 maja 2004 Polska jest członkiem Unii Europejskiej.

Zgodnie z prawem unijnym zatrudnienie u pracodawcy, w Państwie członkowskim zwalnia polskiego przedsiębiorcę z płacenia jakichkolwiek składek na rzecz ZUS-u.

Wynika to z następujących przepisów :

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14.06.1971r. wraz z nowelizacją z dnia 29.04.1999r

w skrócie :

„…pracownicy najemni i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek przemieszczający się we Wspólnocie powinni być objęci systemem ubezpieczenia społecznego tylko jednego Państwa Członkowskiego „

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dotyczy nas art. 13

w skrócie :

„…Osoba, która normalnie wykonuje prace najemną i prace na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega Ustawodawstwu Państwa Członkowskiego lub , jeżeli wykonuje taką pracę w 2 lub kilku Państwach Członkowskich ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami  ust.1”

Powyższe przepisy regulują pierwszeństwo „umowy o pracę” przy określaniu objęcia ubezpieczeniem społecznym przed innymi tytułami(np. działalnością gospodarczą). Zatem osoba zatrudniona na „umowę o pracę” w dowolnym kraju UE odprowadza składki na ubezpieczenie w tymże kraju co automatycznie powoduje wyłączenie z polskiego ZUS.